Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

Secția Consulară a Ambasadei

Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.: (+ 7 495) 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Documentarea populatiei

Perfectarea buletinului de identitate

I. Informații generale

Buletinul de identitate al cetaţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul ţarii şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale pe termenele:

de la naștere până la 10 ani de la 16 până la 25 ani de la 45 ani – pe viață
de la 10 până la 16 ani de la 25 până la 45 ani  

Actualmente sunt valabile următoarele modele de buletine de identitate:

II. Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

III. Depunerea cererii:

IV. Documente necesare a fi prezentate:

(A) Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

La Ambasada Republicii Moldova la Moscova urmează a fi achitată taxa, care constă din:

Serviciul prestat Perioada perfectării Taxa ÎS CRIS REGISTRU
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului
Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi temporar în străinătate,
prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)
30 zile calendaristice 6 euro
15 zile calendaristice 10 euro
5 zile lucrătoare 19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni, iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex.: 5 zile lucrătoare în Republica Moldova), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

* Taxa se va achita în ruble potrivit cursului BC a FR la ziua adresării.

(B) Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

La Ambasada Republicii Moldova la Moscova urmează a fi achitată taxa, care constă din:

Serviciul prestat Perioada perfectării Taxa ÎS CRIS REGISTRU
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului
Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi temporar în străinătate,
prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)
30 zile calendaristice -
15 zile calendaristice 10 euro
5 zile lucrătoare 19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni, iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex.: 5 zile lucrătoare în Republica Moldova), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

* Taxa se va achita în ruble potrivit cursului BC a FR la ziua adresării.

V. Identificarea

Minorii și persoanele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

În cazul persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate).

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.