Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

Secția Consulară a Ambasadei

Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.: (+ 7 495) 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Linkuri utile

Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Taxe consulare

Taxele consulare

Taxele consulare, precum şi cheltuielile aferente sunt reglementate de către Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

Taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

Nr.
crt.
Serviciul Taxa consulară Taxa aferentă
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20 0
2 Tip B - viză de tranzit 40 0
3 Tip C - viză de scurtă şedere 40 0
4 Tip D - viză de lungă şedere 40 0
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
Taxa pentru pașaport Agenția Servicii Publice Taxa consulară Taxa aferentă
1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova termen 30 zile 39
40

11
termen 15 zile 49
termen 5 zile 69
2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani termen 30 zile 30
40
10
termen 15 zile 37 13
termen 5 zile 53 12
3 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent termen 30 zile 30
40
10
termen 15 zile 37 13
termen 5 zile 53 12
4 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu termen 30 zile 30
40
11
termen 15 zile 37 13
termen 5 zile 53 12
5 Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova termen 30 zile 6
30
9
termen 15 zile 10 10
termen 5 zile 19 11
6 Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat termen 30 zile 6
30
9
termen 15 zile 15 10
termen 5 zile 29 11
7 Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova 3,50 30 8
8 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv termen 90 zile 0
150

20
termen 60 zile 34
termen 30 zile 71
9 Eliberarea titlului de călătorie 20 5
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 5
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300 20
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 5
4 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 50 0
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10 0
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50 0
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50 20
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250 20
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50 20
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150 20
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 5
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20 10
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60

0
0
2 Autentificarea testamentului 30 0
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100 5
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună) 5 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10 0
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
0
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
5(pentru
document)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10
15


0
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru
fiecare lună)
0
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10 0
11 Întocmirea protestelor de mare 30 0
12 50 0
13 Alte acte notariale 50 0
VI. Supralegalizarea consulară
  Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30
60


5
5
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30 5
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30 5